GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG

PHÒNG ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - CHỈ ĐẠO TUYẾN

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI

Tập thể Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học - Chỉ đạo tuyến

1. Cơ cấu tổ chức

Được thành lập vào ngày 02 tháng 03 năm 2015.

Tổng số nhân viên: 04, trong đó: 01 CNĐD; 01 CN Y tế công cộng; 01 KTV.

Trưởng phòng: ThS BS Chu Văn Thiện

  • 2. Chức năng, nhiệm vụ

- Giúp Giám đốc bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lý tập trung hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến của bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về toàn bộ hoạt động công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

- Là đầu mối trao đổi, hợp tác, triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến với các đơn vị trong và ngoài bệnh viện.

3. Thành tích đạt được

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng danh hiệu “Tập thể lao động Xuất sắc” năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen đã có thành tích Xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014 - 2015 và giai đoạn 2016 – 2017, 2018 - 2019.

4. Một số hình ảnh

Chỉnh sửa lần cuối vào Monday, 28 September 2020 08:59
Đánh giá bài này
(2 bình chọn)
Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai

Tập thể nhân viên Bệnh viện Nhi Đồng tỉnh Đồng Nai, với tấm lòng yêu trẻ, yêu nghề, và chuyên môn cao sẵn sàng phục vụ các bệnh nhi.

Mọi thông tin xin liên hệ:
Email: info@benhviennhidongnai.org.vn
Số điện thoại: 02513.891500

LIÊN KẾT

     

      

benhvien8