GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI

Tập thể Phòng Kế hoạch Tổng hợp

1. Cơ cấu tổ chức
Phòng Kế hoạch Tổng hợp được thành lập từ năm 1986
Tổng số nhân viên: 15, trong đó: 06 BS; 03 CN; 02 CS; 03 CĐĐD; 01 KTV.
Trưởng phòng: BS CKI Nguyễn Quang Hinh
Phó phòng: BS CKI Nguyễn Văn Sửu; ThS.BS Chu Văn Lai.

2. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Kế hoạch Tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:
- Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện qui chế bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.
- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
-Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
-Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, tham gia triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.
-Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.
- Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
-Tổ chức công tác thường trực trong bệnh viện.
- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.
- Chuẩn bị phương án chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và các tổ chức thực hiện.
- Tham gia công tác Bảo hiểm y tế.

3. Những thành tựu đã đạt được
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2018.
- Bằng khen của Bộ Y tế.
- Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Tập thể lao động Xuất sắc từ năm 1999 - 2020.
- Giấy khen của Công đoàn Ngành Y tế Đồng Nai.

4. Một số hình ảnh

 

Chỉnh sửa lần cuối vào Friday, 04 September 2020 15:09
Đánh giá bài này
(2 bình chọn)
Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai

Tập thể nhân viên Bệnh viện Nhi Đồng tỉnh Đồng Nai, với tấm lòng yêu trẻ, yêu nghề, và chuyên môn cao sẵn sàng phục vụ các bệnh nhi.

Mọi thông tin xin liên hệ:
Số điện thoại: 02513.891500

 

LIÊN KẾT

     

      

benhvien8