GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG

PHÒNG THIẾT BỊ Y TẾ

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI

 

Tập thể Phòng Thiết bị y tế

1. Cơ cấu tổ chức

Phòng Thiết bị Y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

Tổng số nhân viên: 12, trong đó: 03 CNKT, 05 DSCĐ, 01 KS, 03 KTV.

Phó Phòng: CNKT Nguyễn Thị Phước Mỹ

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Lập kế hoạch công tác vật tư, thiết bị y tế trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Giới thiệu các loại vật tư chuyên dùng và các thiết bị y tế để các trưởng khoa xem xét và dự trù. Thực hiện tổng hợp kế hoạch công tác vật tư, thiết bị y tế trong năm trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện, lập dự trù kế hoạch mua sắm mới, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và thanh lý tài sản, vật tư thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.

- Cung ứng đầy đủ các thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch đã duyệt.

- Quản lý tốt việc giao nhận trang thiết bị y tế cho khoa, phòng sử dụng theo quy định.

- Thực hiện lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng các quy định về vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải phân công người trực tiếp bảo quản và sử dụng.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị y tế theo định kỳ và theo yêu cầu của các khoa, phòng.

- Tổ chức và thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản máy móc thiết bị y tế. Khi kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

- Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

- Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện báo cáo Giám đốc.

- Tham gia các Hội đồng và các dự án của bệnh viện khi được yêu cầu.

- Vận hành Hệ thống Khí Y tế trong bệnh viện.

- Quản lý và cấp phát kho vật tư y tế tiêu hao.

- Quản lý và cấp phát kho Hóa chất

3. Thành tích đạt được

Hàng năm Phòng Thiết bị Y tế đều đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc.

4. Một số hình ảnh

Chỉnh sửa lần cuối vào Monday, 28 September 2020 09:39
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai

Tập thể nhân viên Bệnh viện Nhi Đồng tỉnh Đồng Nai, với tấm lòng yêu trẻ, yêu nghề, và chuyên môn cao sẵn sàng phục vụ các bệnh nhi.

Mọi thông tin xin liên hệ:
Email: info@benhviennhidongnai.org.vn
Số điện thoại: 02513.891500

LIÊN KẾT

     

      

benhvien8