GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI

 

Tập thể Phòng Tổ chức Cán bộ

1. Cơ cấu tổ chức
Phòng được thành lập từ tháng 09/1986 tên gọi của phòng lúc đó là Phòng Tổ chức Hành chánh Quản trị.
Tháng 01/1998 Trung tâm Nhi đồng được đổi tên thành Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai theo Quyết định số 4783/1997/QĐ.CT.UBT ngày 24/12/1997 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Ngày 01 tháng 10 năm 1998 Phòng Tổ chức Cán bộ được tách ra từ Phòng Tổ chức Hành chánh Quản trị theo Quyết định số 82/QĐ-SYT ngày 01/10/1998 của Sở Y tế Đồng Nai.
Tổng nhân viên: 06, trong đó: 01 BS CKI; 04 CN Kinh tế; 01 CN Luật.

2. Chức năng, nhiêm vụ
- Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác Bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.
- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng; trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
- Tổ chức thực hiện tốt công tác Bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

3. Thành tích đạt được
- Năm 2010 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
- Năm 2011, 2013, 2015, 2017  được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Từ năm 2005 – 2018 liên tục được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động Xuất sắc” .

4. Một số hình ảnh

                                                   

Chỉnh sửa lần cuối vào Tuesday, 27 August 2019 10:10
Đánh giá bài này
(3 bình chọn)
Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai

Tập thể nhân viên Bệnh viện Nhi Đồng tỉnh Đồng Nai, với tấm lòng yêu trẻ, yêu nghề, và chuyên môn cao sẵn sàng phục vụ các bệnh nhi.

Mọi thông tin xin liên hệ:
Số điện thoại: 02513.891500 - Nhánh 151

LIÊN KẾT

     

      

benhvien8