Tài liệu truyền thông phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Lúc 13 giờ ngày 17/6/2022 tại Hội trường A Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Đảng bộ bệnh viện đã triển khai học tập Chuyên đề năm 2022 với nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức Cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.


Chào cờ trước buổi triển khai chuyên đề năm 2022

Page 3 of 55

LIÊN KẾT

     

      

benhvien8