GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI

Tập thể Phòng Công nghệ thông tin

1. Cơ cấu tổ chức
Phòng Công nghệ thông tin thành lập ngày 17 tháng 6 năm 2013 theo Quyết định số 796/QĐ.BNĐ.
Tổng số nhân viên: 06, trong đó: 02 Cử nhân CNTT, 01 Cao đẳng CNTT, 02 Kỹ thuật viên CNTT.
Phó phòng: ThS CNTT Trương Minh Văn

2. Chức năng, nhiệm vụ
- Quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện.
- Xây dựng kế hoạch, triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho công tác quản lý khám, chữa bệnh trong bệnh viện trình Ban Giám đốc phê duyệt.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin như máy tính, máy in ….
- Quản lý và phát triển các phần mềm, trang Web trong bệnh viện.
- Quản lý hệ thống mạng, đảm bảo hệ thống luôn ổn định và thông suốt.
- Đảm trách công tác lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin.
- Nâng cao nhận thức của nhân viên khoa, phòng trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, phân mềm quản lý bệnh viện.
- Hỗ trợ các khoa, phòng một số vần đề có liên quan đến công nghệ thông tin.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc chỉ đạo.

3. Thành tích đạt được

4. Một số hình ảnh

 

 

Chỉnh sửa lần cuối vào Tuesday, 27 August 2019 09:57
Đánh giá bài này
(2 bình chọn)
Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai

Tập thể nhân viên Bệnh viện Nhi Đồng tỉnh Đồng Nai, với tấm lòng yêu trẻ, yêu nghề, và chuyên môn cao sẵn sàng phục vụ các bệnh nhi.

Mọi thông tin xin liên hệ:
Số điện thoại: 02513.891500 - Nhánh 151

LIÊN KẾT

     

      

benhvien8