GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG

PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI

Tập thể Phòng Hành chánh Quản trị

1. Cơ cấu tổ chức
Phòng Hành chánh Quản trị được thành lập năm 1986 với tên là Phòng Tổ chức Hành chánh, năm 1998 tách riêng ra thành Phòng Hành chánh Quản trị.
Tổng số nhân viên: 31, trong đó: 06 Cử Nhân, 01 Kỹ Sư, 02 Cao Đẳng, 05 Trung Cấp, 05 Bảo trì, 06 Tài xế, 06 Nhân viên khác.

Gồm: Tổ Văn Phòng (06 NV); Tổ Công tác Văn thư (04 NV); Tổ Điện nước (05 NV); Tổ Đội xe (06 NV); Tổ RO (06 NV); Tổ Nhà xe (02 NV).
Trưởng phòng: CN ĐD Đinh Thiện Hòa
Phó phòng: CN Đỗ Yến Linh

2. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Hành chính Quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chánh quản trị trong bệnh viện.
- Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị hành chánh thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
- Lập kế hoạch duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng nhà cửa cơ sở hạ tầng và các máy móc thiết bị hành chánh.
- Tổ chức công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
- Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị hành chánh thông dụng của bệnh viện.
- Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định, đảm bảo phục vụ 24/24 giờ.
- Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.
- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, điện 24/24 giờ; xử lý chất thải bệnh viện.
- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp, hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.
- Quản lý môi trường y tế, xử lý chất thải rắn, nước thải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về môi trường.
- Sản xuất, cung cấp nước uống đóng chai cho bệnh nhân, thân nhân, CB.CC.NLĐ trong toàn bệnh viện, đảm bảo đúng quy định an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.
- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện.
- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí.
- Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.
3. Thành tích đạt được
- Từ năm 2004 đến năm 2005: Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Từ năm 2006 đến năm 2015: Giấy khen của Sở Y tế Đồng Nai.
- Từ năm 2016 đến năm 2018: Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai.

4. Một số hình ảnh

Chỉnh sửa lần cuối vào Wednesday, 20 July 2022 09:54
Đánh giá bài này
(5 bình chọn)
Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai

Tập thể nhân viên Bệnh viện Nhi Đồng tỉnh Đồng Nai, với tấm lòng yêu trẻ, yêu nghề, và chuyên môn cao sẵn sàng phục vụ các bệnh nhi.

Mọi thông tin xin liên hệ:
Email: info@benhviennhidongnai.org.vn
Số điện thoại: 02513.891500

LIÊN KẾT

     

      

benhvien8