GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI – QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI

 

Tập thể Phòng Công tác xã hội - Quan hệ công chúng

1. Cơ cấu tổ chức

Phòng Công tác xã hội – Quan hệ công chúng được thành lập vào ngày 02 tháng 03 năm 2015.

Tổng số nhân viên: 11, trong đó: 01 Bs CKI; 06 CN; 04 CĐĐD.

Trưởng phòng: BsCKI Trương Văn Xuất

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chăm sóc khách hàng:

 

 - Cung cấp các dịch vụ về công tác xã hội cho người bệnh, thân nhân người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

- Làm cầu nối giữa người bệnh, thân nhân người bệnh với nhân viên y tế và tổ chức, cá nhân liên quan.

- Đón tiếp, chỉ dẫn, giới thệu, cung cấp thông tin, tư vấn về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.

- Phối hợp với nhân viên y tế trong bệnh viện thăm hỏi người bệnh và thân nhân người bệnh để biết rõ thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và đề xuất phương án cần hỗ trợ về tâm lý, xã hội, kinh tế.

- Tư vấn cho người bệnh về các chương trình chính sách xã hội như bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội.

- Phối hợp với các tổ chức, nhóm tình nguyện viên về công tác xã hội trong bệnh viện.

Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe:

- Giới thiệu các hoạt động của bệnh viện với người bệnh và cộng đồng.

- Truyền thông Giáo dục Sức khỏe cho người bệnh, thân nhân người bệnh.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ giúp cải thiện đời sống tinh thần của nhân viên y tế và người bệnh.

Hoạt động từ thiện:

- Là đầu mối của bệnh viện thực hiện vận động tài trợ về kinh tế, vật chất từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

3. Thành tích đạt được

- Năm 2015, 2016, 2017, 2018: Tập thể Lao động Xuất sắc theo Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 19/02/2016; Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 24/02/2017; Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 08/02/2018; Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

- Năm 2015, 2016, 2017, 2018: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ theo Quyết định số 1284/QĐ-BVNĐ ngày 30/11/2015; Quyết đinh số 1386/QD-BVNĐ ngày 29/11/2016; Quyết định số 1569/QĐ-BVNĐ ngày 06/12/2017; Quyết định số 747/QĐ-BVNĐ của Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

- Năm 2016, 2018: Bằng khen đã có thành tích Xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2015 - 2016 theo Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 24/02/2017; từ năm 2017 - 2018 theo Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 của Chủ tích UBND tỉnh Đồng Nai.

4. Một số hình ảnh

 

 

 

 

Chỉnh sửa lần cuối vào Tuesday, 26 March 2024 09:56
Đánh giá bài này
(7 bình chọn)
Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai

Tập thể nhân viên Bệnh viện Nhi Đồng tỉnh Đồng Nai, với tấm lòng yêu trẻ, yêu nghề, và chuyên môn cao sẵn sàng phục vụ các bệnh nhi.

Mọi thông tin xin liên hệ:
Email: info@benhviennhidongnai.org.vn
Số điện thoại: 02513.891500

LIÊN KẾT

     

      

benhvien8